Stopover Life


Vocal: Marcin Jajkiewicz

Music, Keyboards, bass, guitars: Kamil Konieczniak

Guitar solo: Marcin Kruczek

Drums: Grzegorz Bauer

Saxophones: Dariusz Rybka

LET IT FLOW

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, guitars, bass: Kamil Konieczniak

Guitar solo: Marcin Kruczek

Drums: Grzegorz Bauer

Saxophones: Dariusz Rybka

FLYING IN EMPTY LANDS

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, guitars, bass, drums: Kamil Konieczniak

Guitar solo: Marcin Kruczek

BLIND FACES

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, piano, acoustic guitars, bass, percussions: Kamil Konieczniak

Guitar: Marcin Kruczek

Saxophones: Dariusz Rybka

GUARDIAN ANGEL

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, guitars, bass: Kamil Konieczniak

Guitar: Marcin Kruczek

Drums: Grzegorz Bauer

Saxophones: Dariusz Rybka

UNRAVEL YOUR SOUL

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, piano, acoustic guitars, bass, guitar solo, percussions: Kamil Konieczniak

MR STRANGE

Vocal: Marcin Jajkiewicz

Keyboards, guitars, bass: Kamil Konieczniak

Guitar solo: Marcin Kruczek

Drums: Grzegorz Bauer

Saxophones: Dariusz Rybka

Trzy lata później…
2012 – rok wydania Stopover life
***
Z założenia trzeci album miał być kontynuacją poprzednich płyt bez specjalnej zmiany w dotychczasowo obranym stylu. Dlatego szczerze poddałem się temu, co czułem i co przyniósł kolejny dzień…


Na płycie śpiewa Marcin Jajkiewicz, a Łukasz Gall jest autorem wszystkich tekstów. Można tu usłyszeć także innych muzyków, co szczegółowo prezentuje poniższy plakat.


Dziś zapraszam do wysłuchania utworu, który powstał jako ostatni – szczególnie osobisty „Unravel Your Soul”. W tym utworze, podobnie jak w „The Island”, „The Lights of A Distant Bay”, czy „Calling your numer” bardzo bliska jest mi gitara.


„Unravel Your Soul” w wykonaniu:
– Marcin Jajkiewicz – wokal
– Kamil Konieczniak – klawisze, gitary akustyczne i elektryczne, bas, perkusjonalja
– Łukasz Gall – tekst.


Link zamieszczam z kanału Mark Home Studio ze względu na piękne ilustracje (video by Azam Ali – In Other Worlds) 😊

Stopover life – w życiu jesteśmy tylko przejazdem.. Często zapominamy, że trzeba czasem się zatrzymać, by dostrzec to, co wartościowe, ale ukryte…
Pozdrawiam!
Kamil


Three years later…
2012 – Stopover life releasing
***
Third album was supposed to be a continuation of previous albums with no any special style changes. That’s the reason why I was following my emotions consequently and everything what every next day had brought to me.
There’re musicians playing on CD whom I list below:
Marcin Jajkiewicz – singer
Łukasz Gall – lyrics author


It’s possible to hear other musicians what exactly presents banner below.
Today, I’m inviting you to listen to song, which was composed as the last one – strongly personal „Unravel your soul”. Similarly to „The Island”, „The lights of the distant bay” or „Calling your number” guitar parts are so vital to me.


„Unravel you soul” in the performance of”
– Marcin Jajkiewicz – vocals
– Kamil Konieczniak – piano, synth, acoustic guitars, electric guitars, bass, percussions
– Łukasz Gall – lyrics


Link from Mark Home Studio because of beautiful pictures included in the video (video by Azam Ali – In Other Worlds) 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=uvLuyjRAbLY
Stopover life – we live only a while and we often forget to stop and notic what is valuable but still hidden…
Greetings!
Kamil